slideshow 1 slideshow 1 slideshow 2 slideshow 2

Ideiglenes felvételi jegyzék


FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

a 2015/2016. tanévre

A jelentkező nyolcadikos tanulók számára nem írunk elő sem írásbeli sem szóbeli felvételi vizsgát.

Jelentkezés
Iskolánkba a felvételi kérelmet az Oktatási Hivatal által elkészített és az Oktatási Hivatal honlapján közzétett jelentkezési lapon lehet benyújtani.
A jelentkezési lapon tanulmányi területeink közül több is megjelölhető.
 

Döntés: Az általános iskola 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi tanulmányi eredményei alapján.

Az iskolarendszerű oktatás keretein belül az intézményünk felvállalja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását is az alábbiak szerint:

 • Az Nkt. 4.§ (25) pontja alapján fogadjuk a különleges bánásmódot igénylő és egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulókat. Kérjük a jelentkezési laphoz csatolják a szakértői véleményt!

 • Gimnázium

  A gimnázium négy évfolyamos rendszerben, választás alapján emelt óraszámú angol és informatika képzést ad.

  Ezek mellett - fakultáció keretében — lehetőséget nyújt az emelt szintű érettségire való felkészüléshez idegen nyelv, magyar, történelem, matematika és informatika tantárgyakból.

   

  A gimnáziumba központi felvételi nélkül, az általános iskola 7. év végi és 8. félévi osztályzatainak 3,5 feletti átlaga alapján lehet bekerülni. A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a választott tagozathoz tartozó tagozatkódot.

  Tagozatkódok

  11

   4 évfolyam; az első idegen nyelv az angol nyelv, a második idegen nyelv a német nyelv; emelt szintű oktatás angol nyelv és informatika tantárgyakból


   

  Szakközépiskolai ágazati oktatás

  A szakközépiskolának szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra, valamint általános műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama van, ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik. Az érettségit követően lehetőséget nyújtunk különféle középfokú, emelt szintű, az Országos Képzési Jegyzékben foglalt szakképesítések megszerzésére.

   

  Felvétel feltétele, az általános iskola 7. év végi és 8. félévi osztályzatainak 3,5 feletti átlaga. A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a választott tagozathoz tartozó tagozatkódot.

   

  Tagozatkódok

   

  01

   4 középiskolai évfolyam, KERESKEDELEM szakközépiskolai ágazati oktatás *

  02

   4 középiskolai évfolyam,VENDÉGLÁTÓIPAR szakközépiskolai ágazati oktatás *

  03

   4 középiskolai évfolyam, SZÉPÉSZET szakközépiskolai ágazati oktatás **

  05

   4 középiskolai évfolyam, EGÉSZSÉGÜGY szakközépiskolai ágazati oktatás

  06

   4 középiskolai évfolyam, ÉPÍTŐIPAR szakközépiskolai ágazati oktatás

  07

   4 középiskolai évfolyam, GÉPÉSZET szakközépiskolai ágazati oktatás

  09

   4 középiskolai évfolyam, INFORMATIKA szakközépiskolai ágazati oktatás

  10

   4 középiskolai évfolyam, ÜGYVITEL szakközépiskolai ágazati oktatás
  Szakiskola

  A szakiskolának három, az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzést, szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési évfolyama van.

  A szakiskolában az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, kerettantervben kiadott szakképesítések körében folyik szakképzés.

  A szakmai vizsga letételét követően a tanuló két év alatt középiskolában készülhet fel az érettségi vizsgára.

  Tagozatkódok

  41

   3 évfolyam, SZAKÁCS szakképesítés *

  42

   3 évfolyam, PINCÉR szakképesítés *

  43

   3 évfolyam, CUKRÁSZ szakképesítés

  44

   3 évfolyam, ELADÓ szakképesítés *

  45

   3 évfolyam, HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ szakképesítés

  46

   3 évfolyam, NŐI SZABÓ szakképesítés

  47

   3 évfolyam, VILLANYSZERELŐ szakképesítés

  48

   3 évfolyam, HEGESZTŐ szakképesítés

  49

   3 évfolyam, HŰTŐ- ÉS LÉGTECHNIKAI RENDSZERSZERELŐ szakképesítés

  50

   3 évfolyam, FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ szakképesítés

  51

   3 évfolyam, ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ szakképesítés

  *A szakmaszerkezeti döntéstől függően részleges költségtérítéses rendszerben indul.

  **A szakmaszerkezeti döntéstől függően költségtérítéses rendszerben indul.

Bemutatkozás

Nyomtatóbarát változatKüldés e-mailbenPDF változat

Az Adu Vállalkozói Szakközépiskola, Szakiskola, és Gimnázium 15 éve nyitotta meg kapuit Budapest XXI. kerületében, a 2014/15-ös tanévtől a csepeli helyszín mellett a belvárosban is megkezdjük működésünket. Emellett tagintézményeink működnek Dunaújvárosban és Karcagon. Tanulóink létszáma eléri a 1500 főt. Intézményünk fenntartója az „Adu-val Európába” Alapítvány. Iskolánk kezdetben szakközépiskolai és szakiskolai képzést folytatott, napjainkra képzési palettánkban a gimnáziumi képzés is jelen van.
 

A szakiskolai képzésben nagy hangsúlyt fektetünk a magas színvonalú gyakorlati képzésre, a szakma gyakorlásához elengedhetetlenül szükséges kompetenciák – közöttük az idegennyelvi kompetenciák – fejlesztésére. Tanulóink gyakorlati képzését nemcsak az iskola gyakorlótermei, tanműhelyei, hanem partnerintézményeink és az üzemi gyakorlatok is segítik.
 

A szakközépiskolában az Országos Képzési Jegyzékről szóló kormányrendeletben meghatározott ágazatokban tehető munkakör betöltésére képesítő szakmai érettségi vizsga, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szerezhető.

 

Gimnáziumunkban célunk, hogy tanulóink sikeres érettségit követően képesek legyenek a felsőoktatásba bekapcsolódni vagy emelt szintű szakképesítést szerezni. Fontosnak tartjuk, hogy az iskola tanulói egyéni képességeiknek megfelelően olyan képzésben részesüljenek, amely lehetőséget teremt számukra akár a továbbtanulásra, akár a szakképzésbe való bekapcsolódásra, akár a munkavállalásra.
 

A szolgáltatások többletköltségeihez a tanulók által fizetett alapítványi hozzájárulás összege 40.000 Ft/tanév, mely részletekben is teljesíthető.


Iskolánkban a TÁMOP 3.1.4-12/1-2012-0228. számú sikeres pályázat révén 2013. tavaszától, két év alatt számos fejlesztés fog megvalósulni. A pályázatban nyert támogatás összege 179 481 000 Ft.

Bemutatkozó videó iskolánkról:

 

Minden jog fenntartva (c) 2011.
Designed by ITcorp Kft.